صبّاحیه (از زیدیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه.

ایشان پیروان صباح مزنی بوده، از ابوبکر و عمر علناً تبرّی جسته و به رجعت اقرار دارند. [۱]

احمد بن علی مقریزی می نویسد: «زیدیه و صباحیه به امامت ابوبکر اقرار دارند و معتقدند نصی بر امامت علی علیه السلام موجود نیست. برخی از ایشان امامت عثمان را پذیرفته و برخی رد کرده اند»، این برخلاف آن چیزی است که سعد اشعری گفته است. [۲]

مطلب متن از کتاب المقالات و الفرق نوشته سعد اشعری است. در حالی که مقریزی می نویسد: «صباحیه به امامت ابی بکر اقرار کرده اند و عقیده دارند که نصی بر امامت علی (علیه السلام) وارد نشده است». [۳]

زین العابدین شیروانی آنان را از فرق پانزده گانه زیدیه برمی شمارد. [۴]

شیروانی در سیاحت نامه، زیدیه را پانزده فرقه برمی شمارد که عبارتند از: ابتریه، جارودیه، صالحیه، جریریه، یعقوبیه، ابریقیه، عقبیه، یمانیه، محمدیه، طالقانیه، قمریه، زکیه، حبشیه، حنیفیه و صباحیه.[۵]

پانویس

  1. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص259 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص205 / المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص71 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص351
  2. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص351
  3. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص351
  4. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص622
  5. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص622