ابتریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان بتریه.

نام این فرقه به واسطه این که از اسم کثیر النواء ابتر گرفته شده، به فتح الف، سکون باء و فتح تاء می باشد. [۱]

ن ک: بتریه.


پانویس

  1. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص29 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص249 / بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص622 / مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45 / مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص48