التبصیر فی الدین

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: ابی المظفّر اسفراینی و به تحقیق: کمال یوسف الحوت است که انتشارات: عالم الکتب در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ دوم این کتاب که در تاریخ 1403هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.

همچنین نسخه دیگر این کتاب با حواشی و تحقیقات: محمد زاهد بن حسن الکوثری است که انتشارات: دارالکتاب العلمیة در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ سوم این کتاب که در تاریخ 1408هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.