المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط والآثار

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب که معروف به خطط المقریزیة است، نوشته: احمد بن علی مقریزی می باشد که انتشارات: دارصادر در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

نسخه استفاده شده در منابع مقاله های این ویکی، فاقد تاریخ نشر است.