ابریقیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

مصحّف ابرقیه. [۱]

زین العابدین شیروانی در سیاحت نامه به پانزده فرقه زیدیه اشاره کرده است و آن ها را چنین معرفی می نماید: ابتریه، جارودیه، صالحیه، جریریه، صباحیه، یعقوبیه، ابریقیه، عقبیه، یمانیه، محمدیه، طالقانیه، قمریه، زکیه، حبشیه، حنیفیه. [۲] ظاهراً وی مطالب خود را از مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین اخذ کرده که با توجه به آنچه در پاورقی ابرقیه از مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین نقل کردیم، [۳] روشن می شود که در اسامی فوق، تصحیفات بسیاری صورت گرفته است.

پانویس

  1. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص622
  2. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص622
  3. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210