حبشیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه.

زین العابدین شیروانی در سیاحت نامه زیدیه را با پانزده فرقه تقسیم می کند و یکی از آن ها را حبشیه می نامد. ظاهراً این نام، مصحّف حسینیه است. [۱]

شایان ذکر است کتاب ثورة زید بن علی به نقل از مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین از فرقه ای با عنوان خشبیه ـ به خاء ـ یاد می کند و آن را از زمره فرقه های پانزده گانه زیدیه برمی شمارد. [۲]

به نظر می رسد در نام های فرق در کتاب مذکور تصحیفاتی شده است.

در چاپ جدید کتاب مذکور ـ به نام بستان السیاحة ـ این نام به صورت جنشیه ثبت شده است. [۳]

حافظ رجب برسی نام این فرقه را خشبیه ضبط کرده است.

هم چنین در کتاب ثورة زید بن علی نیز نام خشبیه آمده است. ظاهراً در نسخه در اختیار آیت الله سید مهدی روحانی تصحیفی بوده است. [۴]

پانویس

  1. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص622
  2. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  3. بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ج3، ص1943
  4. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210