عقبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه. [۱]

مرحوم محمد جواد مشکور تلفظ این فرقه را عُقْبیه(بر وزن لُطفیه) ضبط کرده است. [۲]

علی بن حسین مسعودی ایشان را از جمله فرقه های هشتگانه زیدیه به شمار آورده است [۳] احتمال دارد این نام مصحف نعیمیه باشد.

مسعودی در مروج الذهب و معادن الجوهر، هشت فرقه برای زیدیه نام می برد که عبارتند از: جارودیه، مرثدیه، ابریقیه، یعقوبیه، نعیمیه، ابتریه، جریریه و یمانیه. در نسخه موجود از مروج الذهب، سخن از عقبیه در میان نیست. ممکن است این نام مصحف نعیمیه باشد. [۴]

حسین صابری این فرقه را پیروان عبدالله بن محمد عقبی معرفی می کند و می نویسد: این گروه امامت را منحصر به فرزندان حسن و حسین (علیهماالسلام) نمی دانستنه و آن را در عموم علوی تباران صحیح می شمردند. [۵]

رک: نعیمیه.


پانویس

  1. بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص622 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  2. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص334
  3. مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45
  4. مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45
  5. تلخیصی از تاریخ فرق اسلامی، حسین صابری، ص104