تاریخ فِرَق اسلامی

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از تاریخ فرق اسلامی)
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: حسین صابری است که انتشارات: سمت در تهران آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ دوم این کتاب که در تاریخ 1383هـ.ش منتشر گردید، استفاده شده است.

همچنین نسخه دوم این کتاب نوشته: محمد نجمی زنجانی است که انتشارات آن نامشخص ولی محل نشر تهران است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه ای که در تاریخ 1340هـ.ش منتشر گردید، استفاده شده است.