نعیمیه (از زیدیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه. [۱]

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب، نَعِیمیه را به فتح نون، کسر عین و سکون یاء ضبط کرده است. [۲]

کتاب ثورة زید بن علی ایشـان را از زمره فِـرَق زیدیه بـه حسـاب آورده است. محمد جواد مشکور نیز به این فرقـه اشـاره کرده و با انتساب عقاید شیعه به ایشـان، آن ها را پیـروان نعیم بن یمـان معـرفی می کند. [۳]

علی بن حسین مسعودی در مروج الذهب و معادن الجوهر به هشت فرقه از زیدیه اشاره کرده که عبارتند از: جارودیه، مرثدیه، ابریقیه، یعقوبیه، نعیمیه، ابتریه، جریریه و یمانیه. [۴]

عباس اقبال در خاندان نوبختی هم نام این فرقه را به صورت مصغّر ضبط کرده و می نویسد: « نُعَیمیه: از فرق زیدیه، اصحاب نُعیم بن یمان. این فرقه امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله افضل الناس می دانستند، با این حال می گفتند که مسلمین در ترک بیعت آن حضرت یعنی ترک افضل گناهکار نیستند بلکه خطاکارند. از عثمان و مخالفین علی (علیه السلام) تبرّی می جستند و ایشان را کافر می شمردند.» [۵] مطالب وی تماماً برگرفته از مطالب ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین است. [۶] با این تفاوت که اشعری به مصغّربودن نام نعیم اشاره نکرده است. مصحح کتاب اشعری از وجود نسخه ای از مروج الذهب و معادن الجوهر که در آن نام این فرقه که به صورت عقبیه و عمیمیه تصحیف شده، خبر داده است. (همان)

پانویس

  1. ریحانة الادب من تراجم المعروفین بالکنیة واللقب، محمد علی مدرسی، ج6، ص220 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص658
  2. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص284
  3. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص184 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص447
  4. مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45
  5. خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص266
  6. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص145