ابرقیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه. [۱]

حافظ رجب برسی در مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، زیدیه را قائلین به امامت علی علیه السلام، حسن علیه السلام، حسین علیه السلام، و زید بن علی (علیه السلام) معرفی کرده و آن ها را به پانزده فرقه تقسیم می کند که عبارتند از: بتریه، جارودیه، صالحیه، حریزیه، صاحبیه، یعقوبیه، ابرقیه، عقبیه، یمانیه، محمدیه، طالقانیه، عمریه، رکبیه، خشبیه و حلسفیه. [۲]

لازم به ذکر است که علی بن حسین مسعودی در مروج الذهب و معادن الجوهر زیدیه را تنها به هشت فرقه تقسیم می کند که عبارتند از: جارودیه (اصحاب ابی جارودمرثدیه، ابرقیه، یعقوبیه (اصحاب یعقوب بن علی کوفینعیمیه، ابتریه (اصحاب کثیر الابتر و حسن بن صالح بن حیجریریه (اصحاب سلیمان بن جریر) و یمانیه (اصحاب محمد بن یمان). [۳]

دائرة المعارف تشیع ایشان را یاران عباد بن ابرق کوفی دانسته و می نویسد: «ایشان با جارودیه خلاف جستند و انکار شیخین نکردند و متعه و رجعت را نپذیرفتند. [۴]

پانویس

  1. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  2. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  3. مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45
  4. دائرة المعارف تشیع، ج12، ص273