دائرةالمعارف تشیع

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از دائرة المعارف تشیع)
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب زیرنظر: احمد صدر، حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاءالدین خرّمشاهی به تألیف رسیده که انتشارات: نشر شهید سعید محبّی در تهران آن را به چاپ رسانیده است.

منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ اول این کتاب که فاقد تاریخ نشر است، استفاده شده است.