هشامیه (از شیعه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیعه. [۱]

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب، هِشَامیه را به کسر هاء و فتح شین ضبط کرده است. [۲]

ایشان پیروان هشام بن سالم جوالیقی می باشند.

ابومحمد (یا ابوالحکم) هشام بن سالم جوالیقی کوفی جعفی از فقها و روات ثقه شیعه که وی از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام) بوده و از زمره محدثین بزرگ به حساب می آید وی علاوه بر فقه درعلم کلام نیز دست داشته است. وی اصالتاً از اهالی جوزجان که منطقه ای در نواحی بلخ خراسان بوده می باشد. برخی از منابع وی را از جمله اسراء به حساب آورده اند ولی با توجه به این که فتح جوزجان در سال 33 هجری قمری بوده، ظاهراً پدر یا اجداد وی از اسراء بوده اند. به وی آرایی در باب تجسیم نسبت داده شده است.

هشام بن سالم تا سال 183 هجری قمری زنده بوده است. [۳]

لازم به ذکر است که بسیاری از عقاید دالّ بر تشبیه در کتاب های اهل سنت به بزرگان شیعه نسبت داده شده است که از نحوه انتساب می توان به غلط بودن این نسبت پی برد. به عنوان مثال عبدالقاهر بغدادی در ضمن آرای هشام بن سالم می نویسد: «وی می گفت حاملان عرش می توانند آن را حمل کنند در حالی که عرش از آن ها قوی تر است و این مانند کرکی ـ نوعی پرنده ـ است که بر پاهای خود حمل می شود در حالی که خود از پاهایش قوی تر است.» [۴] در حالی که عین همین نکته را ابوالحسن اشعری به یونس بن عبدالرحمن نسبت می دهد.

رک: جوالیقیه.


پانویس

  1. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص171 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص39 / جامع الفرق و المذاهب الاسلامیة، امیر مهنا و علی خریس، ص216 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص267 / الفرق الاسلامیة، شمس الدین محمد کرمانی، ص44 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص87 / الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص66 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص465 / فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص292 / معجم الفرق الاسلامیة، عارف تامر، ص113 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص109 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص353 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص674
  2. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص389
  3. قاموس الرجال، محمد تقی شوشتری، ج10، ص559 / معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، ج19، ص297 / رجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص434 / اعیان الشیعه، محسن امین، ج10، ص266 / الذریعة الی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ تهرانی، ج4، ص270 / موسوعة طبقات الفقهاء، آیت الله جعفر سبحانی، ج2، ص602
  4. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص239