مرثیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه. [۱]

در چاپ های جدید مروج الذهب و معادن الجوهر، این نام به صورت مرثدیه ضبط شده است، علی بن حسین مسعودی در مروج الذهب می گوید: «ما در کتاب المقالات فی اصول الدیانات آورده ایم که. . . زیدیه در روزگار خود، هشت فرقه بوده اند: جارودیه، مَرثَدیه، ابریقیه، یعقوبیه، نعیمیه، ابتریه، جریریه و یمانیه. » [۲]

ظاهراً نسخه آیت الله سید مهدی روحانی با این نسخه متفاوت بوده است.

ظاهراً این کلمه که در مروج الذهب به این گونه ضبط شده، مصحف مزنیه می باشد.

مزنّیه پیروان صباح مزنی بوده اند، و چنان که در ذیل فرقه صباحیه گذشت، از زیدیه بوده اند.

پانویس

  1. خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص263 / مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45
  2. مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن حسین مسعودی، ج4، ص45