عطویه

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از عَطَویه)
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ عَطوی را به فتح عین و طاء و کسر واو ضبط کرده است. [۱]

ایشان منسوب به عطیة بن اسود حنفی می باشند. وی از نافع بن ازرق جدا شده و به سجستان می رود. خوارج سجستان را عطویه می خوانند. [۲]

محمد شهرستانی می نویسد: «افتراق عطویه و فدیکیه پس از قتل نجده پیدا شده و ایشان با هم مخالف شدند و خوارج سجستان، خراسان، کرمان و قهستان بر مذهب عطیه هستند». [۳]

عطیـه دارای قـول تازه ای نبـوده و تنها بـا برخی از کارهای نـافع، مخـالفت کرده است.(برای بررسی بیشتر درباره این فرقه ن ک: حاشیه ازارقه.


پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص346
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص43 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص52 / التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع، محمد ملطی شافعی، ص180 / الحور العین، نشوان حمیری، ص170 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص106 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص176 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص153
  3. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص112