خَلَفیه (از خوارج)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

ایشان اصحاب خلف بن عمرو می باشند. [۱]

تلبیس ابلیس این فرقه را از حروریه برشمرده و می نویسد: «عقیده دارند هر کس ترک جهاد کند، کافر است». [۲]

محمد شهرستانی و ابوالحسن اشعری ایشان را از عجارده بر شمرده اند. شهرستانی می نویسد: ایشان از خوارج کرمان و مکران بوده اند و با حمزیه در برخی مسائل اختلاف داشته اند. [۳] همچنین اشعری آن ها را جدا شده از میمونیه دانسته که در برخی از آراء با آن ها اختلاف داشته اند. [۴]

شریف یحیی الامین ایشان را پیروان خلف بن عمر (بدون واو) مداینی یا خلف بن عبد الصمد معرفی می کند. ظاهراً خَلَفیه (از زیدیه) و خَلَفیه (از خوارج) بر وی خلط شده است. [۵]

پانویس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص53 / البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص134 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص55 / تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم، سیدعلی جرجانی، ص83 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص113 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص177 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص117 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص274
  2. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص39
  3. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص117
  4. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص771
  5. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص136