نفائس الفنون فی عرایس العیون

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: شمس الدین محمد بن محمود آملی و به تصحیح سید ابراهیم میانجی است که انتشارات: کتابفروشی اسلامیه در تهران، آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه ای که در تاریخ 1379 هجری قمری منتشر گردید، استفاده شده است.

این کتاب نوشته: شمس الدین محمد بن محمود آملی و به تصحیح ابوالحسن شعرانی است که انتشارات: کتابفروشی اسلامیة در تهران، آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه سه جلدی این کتاب که در تاریخ 1377 هجری قمری منتشر گردید، استفاده شده است.