حمزیه (از خوارج)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

ایشان پیروان حمزة بن ادرک (یا: آذرک) بوده اند.

این فرقه از زمره فرق عجارده محسوب شده است. [۱]

تاریخ سیستان نام وی را حمزه بن عبدالله معرفی کرده و قیام او را در سال 181هجری قمری ضبط کرده است. این کتاب می نویسد: حمزه بن عبدالله از نسل زوطهماسب بود و مردی بزرگ بود و شجاع. . . به حج رفت و بازگشت، گروهی از یاران قَطَری بن فجاوه با او [شدند و گروهی] جمع شده. . . پنج هزار، چون حمزه بیامد، همگان او را بیعت کردند. [۲]

پانویس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص53 / تاریخ سیستان، به تصحیح ملک الشعرا، ص156 / تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص40 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص56 / التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع، محمد ملطی شافعی، ص53 / الحور العین، نشوان حمیری، ص171 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص115 / اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج1، ص389 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص177 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص116 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص354
  2. تاریخ سیستان، ص156