یوسفیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه شاذلیه.

ایشـان پیـروان احمـد بن یـوسف ملیانی راشـدی (م:931هـ.ق) می بـاشند. [۱]

لویی ماسینیون ایشان را فرع شاذلیه در مغرب در قرن شانزدهم میلادی ضبط کرده است. [۲]

تری مینگهام با اشاره به فرقه راشدیه (یا: یوسفیه ) ایشان را پیروان احمد بن یوسف ملبانی (به باء موحّده ) راشدی (1524میلادی/931ق) معرفی می کند. راشدیه خود به سه طریقه غازیه (پیروان ابوالحسن بن قاسم غازی،م: 1526میلادی، شاگرد احمد راشدی)، سهیلیه (پیروان محمد بن عبدالرحمن سهیلی، شاگرد احمد راشدی) و ناصریه (پیروان محمد بن ناصرالدین الدرعی، م: 1674میلادی / 1085ق) تقسیم می شود. سهیلیه نیز خود به دو طریقه شیخیه و کرزازیه (پیروان احمد بن موسی کرزازی، م: 1607میلادی / 1016ق) تقسیم شده است. شیخیه که پیروان عبدالقادر بن محمد (م: 1614میلادی / 1023ق) می باشند، در سال 1780 میلادی، به دو فرقه شراحبه و حرایه تقسیم شده اند. [۳]


پانویس

  1. دائرة المعارف الاسلامیة، ج 6، ص399 / دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج51، ص564 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص318
  2. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص187
  3. الفرق الصوفیة فی الاسلام، تری مینگهام، ص146