واقفه (از خوارج اِباضیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج اِباضیه. [۱]

شهفور اسفراینی می نویسد: « خوارج اِباضیه در این که آیا می توان به مخالفین، کنیز فروخت اختلاف کردند. ابراهیمیه (پیروان کسی که به نام ابراهیم)، به این امر فتوی دادند و فردی به نام میمون از این فتوی تبرّی جست. ابراهیمیه به آیه «احل الله البیع» تمسک می جستند. در این میان گروهی توقف کردند». [۲]

شهفور اسفراینی در بیان این فرقه از لفظ واقفه استفاده نکرده است، لکن با توجه به این که نشوان حمیری در الحور العین چنین نام گذاری را مرتکب شده، نوشته شهفور اسفراینی نیز برای تشریح مطلب، مورد اشاره قرار گرفت.

نشوان حمیری در الحور العین ایشان را از خوارج دانسته و به اباضی بودن ایشان اشاره ای ندارد. ضمن این که محمد جواد مشکور، الحور العین را از زمره منابع «واقفه » ذکر کرده که اشتباه است. [۳]

پانویس

  1. جامع الفرق و المذاهب الاسلامیة، امیر مهنا و علی خریس، ص223 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص190 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص688
  2. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص59 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص124
  3. الحور العین، نشوان حمیری، ص175 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص455