زراریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مشبّهه.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ زُرَاْری را به ضم زاء، فتح راء و سکون الف ضبط کرده است. [۱]

ایشان منسوب به زرارة بن اعین می باشند.

ایشان معتقدند که خداوند سمیع و علیم و بصیر نبود و سپس این صفات را برای خود خلق کرد. [۲]

مقریزی زراریه را یک بار از مشبّهه، بار دیگر از امامیه و در بار سوم از غلاة رافضه به شمار آورده است. [۳]

ابوالحسن اشعری آورده است که: «این گروه تیمیه نامیده می شوند و رئیس آن ها زرارة بن اعین است». [۴]

احتمالاً این گونه نسبت ها به پیروان ائمه (علیهم السلام) صحیح نیست و ما در کتب ملل و نحل شیعه به این مطلب هنوز برخورد نکرده ایم در حالی که اهل سنت بی باکانه چنین مطالبی را به آنان نسبت می دهند.

حمیری در الحور العین می نویسد فطحیه می گویند زرارة بن اعین از ایشان بوده است. [۵]

رک: تیمیه.

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص63
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص173 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص40 / الحور العین، نشوان حمیری، ص164 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص256/ الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص88و241 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص110 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص349و351و353
  3. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، صفحات 349، 351و353
  4. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص103
  5. الحور العین، نشوان حمیری، ص164