خُلَّطیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از اسماعیلیه.

دائرة المعارف تشیع نام آن ها را به ضمّ خاء و تشدید لام مفتوح ضبط کرده است.

مرحوم محمد جواد مشکور به نقل از تحفة اثنی عشریة، صفحه 16، نام این فرقه را این گونه ضبط کرده است در حالی که در صفحه 17 کتاب مذکور، نام این فرقه خلفیه (به فاء) اصحاب خلف و قائلین به امامت اسماعیل مورد اشاره قرار گرفته است. [۱]

دائرة المعارف تشیع می نویسد: «ایشان گویند آنچه در قرآن و احادیث وارد شده است، همه محمول بر معانی آن ها است و معنی دیگر ندارد و قیامت و بهشت و دوزخ را انکار کنند. » [۲] ظاهراً اندیشه نخستین ایشان مخالف با اندیشه باطنیه است ولی مطلب دوم به اندیشه ایشان نزدیک است.

رک: خَلَفیه.


پانویس

  1. تحفة اثنی عشریة، غلام حلیم دهلوی، ص 17 ـ 16 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص183 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص345
  2. دائرة المعارف تشیع، ج12، ص277