ثقة الاسلامیة

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیخیه. [۱]

ایشان پیروان حاج شفیع ثقة الاسلام (م:1301هـ. ق) بوده اند.

دائرة المعارف تشیع می نویسد: «دسته اقلیت از پیروان شیخیه پس از فوت سید کاظم رشتی، کسانی هستند که بر مطالب شیخ احمد و سید کاظم رشتی چیزی نیفزودند و با کریمخانیه [اکثریت] مخالفت کردند. از جمله جمعی پیرو میرزا شفیع ثقةالاسلام تبریزی (م:1301هـ. ق) شدند که آن ها را ثقة الاسلامیه گویند. او رکن رابع را انکار کرد و حاج محمد کریم خان کرمانی را لعنت نمود. پس از فوت او پسرش میرزا موسی و بعد از او میرزاعلی معروف به ثقةالاسلام دوم یا شهید که در سال 1330 هجری قمری در تبریز به جرم مشروطه خواهی به دست روس های تزاری به دار آویخته شد، و پس از وی برادرش میرزامحمد به ریاست این طایفه رسیدند. [۲]

رک: شیخیه.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص130 / هفتاد و دو ملت، میرزا آقاخان کرمانی، ص153
  2. دائرة المعارف تشیع، ج10، ص191