کریمخانیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیخیه.

همان آقائیه و حاج کریم خانیه.

این فرقه منسوب بـه حاج کریمخان اسـت. وی پـس از سید کاظم رشتی، خلیفه او می گردد. گروهی از پیروان سید کاظم رشتی ، مقام وی را به عنوان رکن رابع قبول کرده و گروهی نیز این امر را نپذیرفته اند.

رک: رُکنیه.

پانویس