حاج کریمخانیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از حاج کریم خانیه)
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیخیه.

ایشان پیروان حاج محمد کریمخان [قاجار کرمانی] (م:1288هـ. ق) می باشند و معتقدند وی، پس از سید کاظم رشتی، رکن رابع می باشد. [۱]

الذریعة کتابی را با عنوان الرد علی الحاج کریم خانیه یا الرد علی الکریم خانیه از آقا نجفی اصفهانی، معرفی می نماید. [۲]

آقا بزرگ تهرانی، در الذریعة ، چهار کتاب را با عنوان «الرد علی الحاج کریم خان» مورد اشاره قرار می دهد و یک کتاب را به عنوان «الرد علی الکریم خانیه» ضبط کرده است ولی اشاره ای به کتابی با عنوان «الرد علی الحاج کریم خانیه » ندارد. [۳]

این گروه، همان آقائیه می باشند.

پانویس

  1. ریحانة الادب من تراجم المعروفین بالکنیة واللقب، محمد علی مدرسی، ج5، ص50
  2. الذریعة فی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ تهرانی، ج10، ص220
  3. الذریعة فی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ تهرانی، ج10، ص220