رُکنیه (پیروان شیخ احمد احسائی)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

طرائق الحقائق در شرح حال شیح احمد احسائی می نویسد: «و علی الجمله پس از فوت مرحوم شیخ و سید ( کاظم رشتی ) (قدس سرهما) جمعی که پیروان آن دو بزرگوار بودند متفرق به دو فرقه شدند و هر دو طرفی نقیض، یکی به نام رکنیه خوانده شود و دیگری بابیه». [۱]

عبارت طرائق الحقائق ظاهراً صحیح نبوده و مراد دو طرف نقیض... می باشد. با این حساب، عبارت عربی و طرفی التناقض به صورت طرفی النقیض وارد فارسی شده است. [۲]

قابل توجه است که از این عبارت دو نکته را می توان استفاده نمود، نخست آن که شیخیه و بابیه در ابتدا تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک بوده اند و دوم این که بابی بودن منسوب به سید علی محمد باب نیست بلکه پیروان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی در حالی که در زمان حیات آن دو، یک گروه بوده اند، پس از مرگ آن ها به دو دسته تقسیم شده و هر یک به یکی از عقاید آن دو قائل گردیده اند. گروه نخست، عقیده رکن رابع را اختیار کرده اند و گروه دوم به باب الی الله یا باب الی المهدی تمسک کرده اند و به همین سبب به دو نام مختلف خوانده شده اند.

رک: کریم خانیه.

پانویس

  1. طرائق الحقائق، معصوم علی شاه، ج3، ص338
  2. طرائق الحقائق، معصوم علی شاه، ج3، ص338