وائیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از غلاة شیعه.

ابوالقاسم بلخی در بیان الادیان، شیعه را به پنج فرقه تقسیم می کند. فرقه نخست را بدون این که با نام خاصی مورد اشاره قرار دهد به پنج طریق که عبارتند از: زیدیه، جارودیه، خشبیه، ذکریه و خلیفیه تقسیم می نماید. فرقه دوم را با عنوان کیسانیه معرفی کرده و ایشان را به چهار فرقه مختاریه، کَربیه، اسحاقیه و حربیه تقسیم می کند. وی فرقه سوم از فِرَق شیعه را غالیه نام گذاری نموده و آن ها را به نه فرقه منقسم می سازد ولی تنها از پنج فرقه کاملیه، سَبابیه، منصوریه، وائیه و راعیه نام می برد. فرقه چهارم از فرق شیعه در این کتاب، بدون نام بوده و به ناصریه و صبّاحیه تقسیم شده و فرقه پنجم نیز اثنی عشریه معرفی شده است. [۱]

مطالب این کتاب از دقت لازم برخوردار نیست.

پانویس

  1. بیان الادیان، ابوالقاسم بلخی، ص56