متبریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از قَدَریه. [۱]

ابن کمال پاشا در الفرق و المذاهب عقیده این گروه را چنین معرفی می کند: «کسی که خداوند را عصیان کرده و سپس توبه نمود، توبه اش قبول نمی شود چرا که بر خداوند جرأت کرده است». [۲]

زین العابدین شیروانی در ریاض السیاحة می نویسد: «آن گاه هوای حجاز و یثرب کرده، از راه دارابجرد و رامهرمز به عمان و حضرموت آمده و بنادر نمین و برجش را گردیده و صحبت ناصبیان و زیدیان و متبریان و کیانیان شنیده. . . » [۳]

دبستان المذاهب ایشان را قَدَریه معرفی کرده و می نویسد: «گویند هر که گنهکار گشت، کافر گشت و توبه وی قبول نشود. » [۴]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص387 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص566
  2. الفرق والمذاهب، ابن کمال پاشا، ص106
  3. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص132
  4. دبستان المذاهب، کیخسرو اسفندیار، ج2، ص106