عُبیداللهیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از اسماعیلیه.

محمد جواد مشکور به نقل از الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، به نام این فرقه اشاره کرده و می گوید: «ایشان قائل به الوهیت عبیدالله مهدی و فرزندان او هستند». درحالی که در الفصل این مطلب یافت می شود ولی اصلاً اسمی از عُبیداللهیه و انتساب آن به ایشان در میان نیست. [۱]

دائرة المعارف تشیع به نقل از ابن حزم در الفصل می نویسد: «فرقه مهدویه از اسماعیلیه که از اصول اسماعیلیه به حساب می آیند و بعد ها در مصر و شام به حکومت رسیدند در ابتدا عُبیداللهیه نامیده می شدند». با این حساب سخن مشکور در فرهنگ فِرَق اسلامی خالی از مناقشه نیست. [۲]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص331 / الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج3، ص121
  2. دائرة المعارف تشیع، ج4، ص284 / الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج4، ص143