ابن حزم

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ابومحمد، علی بن احمد بن سعید بن حزم آندلسی قرطبی یزیدی، از موالی بنی امیه (384ـ456).

وی در قرطبه اسپانیا در خانواده ای از منشیان به دنیا آمد. ابن حزم نام خاندانی بزرگ از دانشمندان آندلس محسوب مي‌شود. ابومحمد اصالتاً ایرانی و از خانواده بردگان آزاد شده توسط یزید بن معاویه بوده است. ابن حزم از بزرگ ترین چهره‌های فرهنگ اسلامی در آندلس محسوب مي‌شود. وی در ابتدا از شافعیه بود و سپس از آن روی گردان شده و از زمره ظاهریه ـ پیـروان داوود بن علی بن خلف ظاهری اصفهان (201ـ270هـ ق) ـ گردید. وی به شدت از مبانی این اندیشه دفاع کرده و اهل باطن و مدّعیان حجّیت عقـل را مورد حمله قرار مي‌دهـد. کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل که بعضاً شامل رساله‌هایی مستقل درباره موضوعات مستقل است، آکنده از اطلاعات دقیق درباره عقاید و ادیان است. کتاب مذکور که نشانه وسعت اطلاعات وی است، به شدت نسبت به فرقه‌های پدید آمده در درون اسلام منتقد است. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج3، ص343 تـا 355 / الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم / لسان المیزان، ابن حجر عسقلانی، ج4، ص724