علویه (نصیریه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان نصیریه.

ایشان که سابقاً نصیریه خوانده می شدند، اخیراً نام علویه را برای خود انتخاب کرده اند. [۱] عقاید فعلی علویه (یا جُنبلانیه) بنابر قول احمد زکی تفاحه، همان عقاید امامیه اثنی عشریه است، ولی داخل شدن به طریقه ایشان (همانند ورود به فرقه های شاذلیه و رفاعیه ) دارای تشریفاتی است.

احمد زکی تفاحه در کتاب خویش اصل العلویین و عقیدتهم، نصیریه را منسوب به «محمد بن نصیر»، خادم امام عسگری (علیه السلام) می داند و این مطلب را از منیرشریف نویسنده کتاب «العلویون مَن هم و أین هم» صفحه 58 نقل می کند. ضمن این که از تاریخ العلویین نوشته محمد امین ص87 نقل می کند که نصیریه منسوب به «انصار» هستند که همراه با ابوعبیده جراح به فتح شامات موفق شدند و مناطق جبال علویه را به عنوان حقّ خویش مالک گردیدند. «تفاحه» نسبت علویون به کسی به نام نصیر خادم امام علی علیه السلام که توسط عقّاد ـ مطرح شده است را ردّ می کند و عمده دلیل وی آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام خادمی به نام نصیر نداشته است. [۲]

عموم ایشان چندان پایبند به اعمال اسلامی نیستند.


پانویس

  1. اصل العلویین و عقیدتهم، احمد زکی تفاحه
  2. اصل العلویین و عقیدتهم، احمد زکی تفاحه، ص31