خفافیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از کرّامیه. [۱]

مرتضی رازی در تبصرة العوام می نویسد: « خفافیه و ابراهیم مهاجر از ایشان، گویند اسماء اعراض است قائم به ذات شخص و گویند جمله اعراض از اصوات و غیرها باقی اند و گویند علم نه مقدور بندگان است. » [۲] وی سپس می نویسد: «ایشان و رمّانی از معتزله . . . » [۳] که معلوم نیست مراد از ایشان خفافیه است و یا مطلب مربوط به اصل کرامیه می باشد.

شایان ذکر است که مرحوم روحانی در ذیل فرقه کرامیه احتمال داده است که خفافیه مصحف حقائقیه باشد.

رک: کرّامیه.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص183
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص72
  3. همان