اطرافیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

فرقه ای که اصحاب اطراف را نسبت به آن دسته از امور شریعت که برای ایشان نامعلوم است، معذور می دانند. ظاهراً مراد از «اصحاب اطراف» در کلام ایشان، بدویان است این گروه در اصول، با اهل سنت موافق هستند. توجه به این نکته لازم است که اگر امور شریعت را به معنای فروع احکام گرفتیم، می توان گفت تقابل این گروه با اهل سنت، همانند تقابل معلومیه و مجهولیه در اصول عقاید است. [۱]

محمد شهرستانی این فرقه را از زمره فرقه های عجارده خوارج برشمرده و رئیس آن ها را فردی به نام غالب بن شاذاک معرفی کرده است. [۲]

پانویس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص53 / تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص43 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص117 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص274
  2. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص117