نعمت اللهیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه. [۱]

مدرسی چهاردهی، سلسله های سهروردیه، چَشتیه و نعمت اللهیه را منشعب از قادریه به حساب آورده است و در جای دیگر می نویسد: قادریه به فرق: صوله ای ها، کنزائی ها و خالدی ها تقسیم شده اند. [۲]

لویی ماسینیون ایشان را طریقتی که تنها شیعه بوده و در کرمان هستند و از قادریه یافعیه منشعب شده اند دانسته است. مؤسس این فرقه، در سال 1430 میلادی وفات کرده است. [۳]

ن ک: شاه نعمت اللهیه.

پانویس

  1. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص343 / سلسله های صوفیه ایران، مدرسی چهاردهی، ص140 / سیری در تصوف ایران در شرح حال مشایخ و اقطاب، مدرسی چهاردهی، ص188 / الفکر الشیعی و النزعات الصوفیة حتی مطلع القرن الثانی عشر، کامل مصطفی الشیبی، ص178 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص447 / موسوعة الصوفیة، عبدالمنعم حفنی، ص983
  2. سلسله های صوفیه ایران، مدرسی چهاردهی، ص102
  3. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص186