یاشوطیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از نصیریه.

عبدالرحمن بدوی در مذاهب الاسلامیین نوشته دکتر عبدالرحمن بدوی است که در 1997 میلادی منتشر شده است. این کتاب به شرح فرقه های معتزله، اشاعره، اسماعیلیه، قرامطه و نصیریه پرداخته است. و محمد کردعلی در خطط الشام ایشان را از طوایف نصیریه ضبط کرده اند. معلوم نیست این گروه فرقه مستقلی باشند، هرچند محمد جواد مشکور ایشان را به نقل از مذاهب الاسلامیین در زمره فرق اسلامی آورده است. [۱]


پانویس

  1. مذاهب الاسلامیین، عبدالرحمن بدوی، ص1240 / خطط الشام، ج6، ص261 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص469