کُمَیلیه (از صوفیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از کمیلیه (از صوفیه))
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه .

ظاهراً این فرقه اخیراً جعل شده است. [۱]

محمد جواد مشکور می نویسد: «ایشان سلسله خود را به کمیل بن زیاد (م:82هـ. ق) می رسانند. . . این سلسله بعدها به سبب پیروی از سید محمد نوربخش معروف به نوربخشیه شدند. وی مرید خواجه اسحاق ختلانی بوده و مذهب تشیع داشت و یک سری از اهل سنت سلسله کبراویه را به تشیع سوق داد. . . این سلسله از قرن یازدهم هجری شهرت بیشتری یافت. [۲]

مدرسی چهاردهی در سیری در تصوف ایران در شرح حال مشایخ و اقطاب می گوید رهبری این فرقه را شیخ محمد حسن مشکور معروف به شهاب الدین برعهده دارد. [۳]

زین العابدین شیروانی می نویسد: «این فرقه به واسطه شیخ عبدالواحد بن زید به کمیل بن زیاد و از او به امیرالمؤمنین علیه السلام منتهی می شود. » [۴]

پانویس

  1. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص341
  2. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص321
  3. سیری در تصوف ایران در شرح حال مشایخ و اقطاب، مدرسی چهاردهی، ص292
  4. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص341