کریبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

مصحّف کرنبیه.

در بعض مدارک، نام فرقه کرنبیه، به صورت کریبیه آمده است

احمد بن علی مقریزی در المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار چنین آورده است [۱]، چنان که ذیل خاندان نوبختی، این ضبط هم نقل شده [۲] و اعیان الشیعه نیز این ضبط را مورد اشاره دارد. [۳]

رک: کَربیه، کرنبیه.

مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی در دست نوشته های خود به مدرک خویش اشاره نکرده است.

احمد بن علی مقریزی نام این فرقه را این گونه ضبط کرده و ایشان را منسوب به ابوکریب ضریر معرفی می کند. عباس اقبال این نام را به صورت مصغر «کرَیبیه» آورده است. [۴]

پانویس

  1. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص354
  2. خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص261
  3. اعیان الشیعة، سید محسن امین، ج1، ص23
  4. خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص261 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص254