منذریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از فرق فقهی اهل سنت.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب، مُنْذِریه را به ضم میم، سکون نون و کسر ذال ضبط می کند. [۱]

محمد مقدسی در احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم می نویسد: «مردم معافر بر مذهب ابن منذر هستند. » [۲] معافر نام قبیله ای از یمن می باشد. [۳]

وی همچنین می نویسد: «و امّا اهل حدیث حنبلیه و راهویه و اوزاعیه و منذریه می باشند». [۴]

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص261
  2. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص91
  3. معجم البلدان، یاقوت حموی، ج4، ص185
  4. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص44