اوزاعیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از قدیمی ترین مذاهب فقهی.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب اَوْزَاعی را به فتح الف، سکون واو و فتح زاء ضبط کرده است. [۱]

ایشان پیروان عبدالرحمن اوزاعی بوده اند. وی در شام ساکن بوده و در آن جا منصب فقاهت داشته است.

اوزاعیه در زمان محمد مقدسی در مسجد جامع دمشق مجلسی داشته اند. شیوع این مذهب در آندلس بوده و در آنجا بر وفق مذهب اهل حدیث عمل می کرده اند. [۲]

عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق از ایشان در ضمن فرق ناجیه یاد کرده و می نویسد: «و داخل این جماعت می شوند اصحاب مالک بن انس و شافعی و اوزاعی و. . . » [۳]

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج1، ص92
  2. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص153 / الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری او عصر النهضة فی الاسلام، آدام متز، عبدالهادی ابوریده، ج1، ص388 / خطط الشام، محمد کردعلی، ج6، ص252 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص338
  3. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص338