مجذوبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه ادریسیه.

ایشان پیروان محمد مجذوب صغیر عباس (م:1832میلادی) می باشند.

تری مینگهام در شرح حال این فرقه ایشان را پیروان محمد مجذوب صغیر عباس (1796ـ1832میلادی) معرفی می کند. وی نوه پسری حمد بن محمد (1693ـ1776میلادی) بوده است. ایشان از صوفیه ادریسیه به شمار می آیند. [۱]

احمد بن ادریس بن محمد بن علی مراکشی (م:1253هـ. ق) از طریقه خضیریه، ورد شاذلی را ترجیح می داد و پیروان او ایجادکنندگان طایفه های متعددی بودند که گاه با نام احمدیه و گاه با نام ادریسیه گروه بندی می شوند. ادریسیه طریقه ای انزواطلب و کناره گیر است که به امور اجتماعی و سیاسی نمی پردازد. محمد بن علی سنوسی، عثمان مرغنی و ابراهیم رشید، سه تن از مریدان برجسته احمد بن ادریس بودند که خود طریقه های جداگانه را به وجود آوردند.

محمد مجذوب صُغیر (م:1248هـ. ق) نوه حَمَد بن محمد که از شاگردان احمد بن ادریس بود، نیز طریقه مجذوبیه را ـ که از انشعابات شاذلیه است ـ در سودان به وجود آورد. » [۲]

پانویس

  1. الفرق الصوفیة فی الاسلام، تری مینگهام، ص194
  2. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج15، ص465