متخیله

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد جواد مشکور با نقل عبارتی از تبصرة العوام، به نام و عقیده این گروه اشاره کرده است [۱] در حالی که به نظر می رسد در این مورد اشتباه فاحشی صورت پذیرفته است چرا که عبارت مرتضی رازی در تبصرة العوام پیرامون تبیین اندیشه فلاسفه درباره وحی است. رازی با عنوان «امّا آنچه فلاسفه گویند در نوامیس که مسلمانان آن را نبوّت خوانند» به شرح عقیده فلاسفه پرداخته و در ضمن آن به قوّه متخیله که یکی از حواسّ پنج گانه باطنه است اشاره می کند. [۲] و در این کلام اصلاً سخن از فرقه ای به نام متخیله به میان نیامده است و عبارت یک صفحه ای تبصرة العوام نیز شائبه وجود چنین فرقه ای را ایجاد نمی کند.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص378
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص9