ماصریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

مرجئه عراق.

ایشان پیروان عمرو یا عمر بن قیس الماصر می باشند. [۱] ابن ابی لیلی، قاضی معروف این دو بیت را درباره رؤساء مرجئه عراق گفته است:

الی شنـآن المرجئین و رأیهم عمرو بن ذرٍّ و ابن قیس الماصر

و عتیبـة الذبّـاب لا نرضی به و ابـوحنیفـة شیخ سوءٍ کافر

ترجمه: به بدخلقی و عداوت مرجئین و اندیشه ایشان، عمرو بن ذر و ابن قیس ماصر و عتیبة الذباب، راضی نیستیم و [همچنین به] ابوحنیفه که شیخ بد و کافر است.

پانویس

  1. فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص7 / المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص6