ماتریدیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از اهل سنّت.

ماتریت یا ماترید نام محله ای است در سمرقند. [۱]

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب، مَاْتُرِیتی را به فتح میم، سکون الف، ضم تاء، کسر راء و سکون یاء ضبط کرده است. [۲]

ایشان مانند اشعریه از فِرَق اهل سنت بوده و منسوب به امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتُریدی می باشند. [۳] وی که مذهب ابوحنیفه را ترویج می کرده از اتباع ابوالحسن اشعری نبوده و پیش از اشعری به تقویت مذهب اهل سنت روی آورده است.

باید توجه داشت که هرگاه اصطلاح اهل سنت و جماعت استعمال می شود، مراد اشعریه و ماتریدیه است. [۴]


پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص140
  2. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص140
  3. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص140
  4. خطط الشام، محمد کردعلی، ج6، ص240