قطویه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج. [۱]

شاید این نام مصحف قطریه باشد که منسوب به قطری بن فجاة بوده اند. ضمن این که ممکن است این نام مصحف عطویه باشد.

نام این فرقه ـ علی رغم آن که احتمالاًً منسوب به قطری (به راء) می باشد ـ در البدء و التاریخ، به صورت قطویه (به واو) ضبط شده است. [۲]

پانویس

  1. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص134
  2. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص134