قصبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان قصابیه.

از معتزله.

ایشان پیروان جعفر قصاب می باشند.

با توجه به این که عبدالمنعم حفنی می نویسد: « قصابیه پیروان جعفر قصاب معتزلی می باشند او می گفته قرآن آن چه در دسترس می باشد نیست بلکه چیز دیگری است» و مرحوم محمد جواد مشکور نیز عیناً همین مطلب را ذیل عنوان قصبیه آورده است، و با توجه به اسم قصاب، ظاهراً لفظ قصبیه تصحیف بوده و قصابیه صحیح است. شایان ذکر است که حفنی در بسیـاری از مـوارد، مطالب خـویش را از کتاب مرحوم مشکور ـ بدون ذکر مأخـذ ـ بـه عربی ترجمه کرده است.[۱]

مرحوم مشکور به نقل از نسخه ای خطی به نام التواریخ و الفرق که مؤلف مشخصی هم برای آن معرفی نشده است به نام این فرقه اشاره کرده و می نویسد: «ایشان پیروان جعفـر قصّاب بودند که از جمله معتـزله به شمـار می رفت و می گفتند قرآن آن چیـزهایی نیست که در مصاحف آمده بلکه قرآن غیـر از ایـن است». [۲]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص361/ موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص539
  2. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص361