قصاریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه ملامتیه.

هجویری می نـویسد: «تـولی، قصـاریـان بـه ابی صـالح حمدون بن احمـد بن عمارة القصار (رض) کنند. طریق وی اظهار و نشر ملامت بوده است و خدمت درویشان و حرمت ایشان طریق حمدونیان است». [۱]

بـا توجـه به سخن هجویری می تـوان گفت حمدونیه و حمدونیان و قصاریه یک فرقه اند.

ابن جوزی، جدّ ابی صالح، را عمار ضبط کرده و از سلمی نقل می کند که: «او به مذهب سفیان ثوری و کتب حدیث متمایل و بـه مذهب ملامت (ملامتیه) بـود و در آن، اسـتاد جماعت بود، در نیشابور در سـال 271 هجری قمری وفات کرد». [۲]

لویی ماسینیون تأسیس ایشان را در قرن نهم میلادی دانسته است. [۳]

پانویس

  1. کشف المحجوب، هجویری، ص228
  2. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ابن جوزی، ج7، ص199
  3. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص185