فردوسیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه معروفیه.

لویی ماسینیون این نام را نام دیگر کبراویه دانسته است. [۱]

ایشـان مـریـدان نجـم الـدیـن فـردوسـی خلیفـه ابونجیب سهروردی می باشند. [۲]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی وی را از مشایخ کبرویه در هند معرفی کرده و نسبت روحانی فردوسیه را به سیف الدین باخرزی از مریدان شیخ نجم الدین کبری می رساند و مؤسس این فرقه را خواجه بدرالدین سمرقندی بر می شمارد. [۳]

تری مینگهام در الفرق الصوفیة فی الاسلام، این گروه را منسـوب به بدرالدین فـردوس خلیفهنجیب الدین محمد (م: 1300میلادی) و از شعبه های باخرزیه در هند معرفی کرده است. [۴]

رک: سهروردیه.

پانویس

  1. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص185
  2. تاریخ ایران، سرجان ملکم، ج2، ص139
  3. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج15، ص443
  4. الفرق الصوفیة فی الاسلام، تری مینگهام، ص102