فارِسِیه (از غلاه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ایشان می گویند: «بین خدا و امام واسطه است و طاعت واسطه با امام و طاعت امام بر مردم است».

آیت الله سید مهدی روحانی، مأخذ خویش را کتاب مجهول غیر معتبر معرفی می کند. روشن است که عبارت فوق نامفهوم است.

دائرة المعارف تشیع ایشان را از فرق سبأئیه معرفی کرده و می نویسد: «ایشان می گویند بین خدا و امام واسطه ای وجود ندارد و بر مردم اطاعت امام واجب است. » [۱]

پانویس

  1. دائرة المعارف تشیع، ج12، ص283