صافیان (از صوفیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

زین العابدین شیروانی می نـویسد که در آناطولی، جمعی به نـام صافـی خوانده می شـوند. وی می نویسد: «ایشان ورای طریق شیعه و سنی و غالی سپارند اما به مشرب شیعه امامیه قریب و احکام این فرقه را مجیب اند. گویا قریب چهل هزار خانه بوده باشند». [۱]

مرحوم محمد جواد مشکور از این عبارت استفاده کرده است که ایشان از غلاة می باشند. در حالی که ممکن است عبارت را به گونه ای معنی کرد که از آن ها نفی غلو نماید.

شیروانی در ریاض السیاحة می نویسد: «بعد از... به ارمینه کبری و روم ایلی و قرامان و قسطنطنیه و آیدین [ن خ: ابدین] و مغرب زمین و جزایر بحر اخضر و بلاد بربر گذشته، با ارباب ملوک و اصحاب سلوک همنشین گشتم، با فرقه یکتائیان و رفاعیان و عشاقیان و حمزویان معاشرت نمودم و با زمره نصیریان و صافیان و مولویان و خلوتیان و فراموشیان، ابواب مخالطت گشودم». [۲]


رک: صافیه.

پانویس

  1. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص48
  2. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص132