حمزویان

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان حمزویه (از صوفیه).

از صوفیه.

ایشان در قسطنطنیه بوده اند. [۱]

زین العابدین شیروانی در ریاض السیاحة می نویسد: «بعد از. . . به ارمینه کبری و روم ایلی و قرامان و قسطنطنیه و آیدین [ن خ: ابدین] و مغرب زمین و جزایر بحر اخضر و بلاد بربر گذشته، با ارباب ملوک و اصحاب سلوک هم نشین گشتم، با فرقه یکتائیان و رفاعیان و عشاقیان و حمزویان معاشرت نمودم و با زمره نصیریان و صافیان و مولویان و خلوتیان و فراموشیان، ابواب مخالطت گشودم. » [۲] زین العابدین شیروانی در سیاحت نامه به تبیین شهر اسلامبول پرداخته و در ضمن بیان مذاهب آن شهر می نویسد: «از سلاسل درویشان، سلسله بکتاش و ابدال و موسایی و جلالی و رفاعی و نقشبندی عجمی و قادری و مولوی و شطّاری و حمزوی و عشّاقی در آنجا دایر و سایر و صاحبان سلاسل مذکوره و مشایخ و سالکان آن ها در آن دیار ظاهر و باهرند. » [۳]

پانویس

  1. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص431 / سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص132
  2. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص132
  3. سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص431