سعیدی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نام باطنیه در مغرب. [۱]

خواجه نظام الملک در سیاست نامه در تشریح اسامی باطنیه می نویسد: «و باطنیان را بدان وقت، اسم و لقبی بوده است و به هر شهری ایشان را به نامی دیگر خوانده اند. به حلب و مصر، اسماعیلی خوانند؛ و به بغداد و ماوراءالنهر و غزنین، قرمطی خوانند؛ و به کوفه، مبارکی؛ و به بصره، روندی و برقعی؛ و به ری، خَلَفی و باطنی؛ و به گرگان، محمّره ؛ و به شام، مبیّضه ؛ و به مغرب، سعیدی ؛ و به لحسا و بحرین، جنابی؛ و به اصفهان، باطنی؛ و ایشان خویشتن را تعلیمی خوانند. و غرض ایشان همه آن است که چگونه مسلمانی براندازند و دشمن اهل بیت رسول (علیه السلام) باشند و خلق را گمراه کنند لعنهم الله. ». [۲] شایان ذکر است که نام عبیدالله مهدی سرسلسله فاطمیون، عبدالله سعید بوده و عبیدالله لقب خلافت او می باشد. [۳] و شاید سعیدی برگرفته از نام شخصی او باشد.

پانویس

  1. سیاست نامه، خواجه نظام الملک، ص251
  2. سیاست نامه، خواجه نظام الملک، ص251
  3. تاریخ و عقاید اسماعیلیه، فرهاد دفتری، ص627